Prawo pracy, pomoc prawna dla firm, RODO, COVID-19

Prawo pracy, bieżąca pomoc prawna, RODO, COVID-19 Prawo pracy, bieżąca działalność gospodarcza, stowarzyszenia, uchwały, regulaminy, kontrakty menedżerskie, przekształcenia i połączenia pracodawców, wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie, koronawirus – wsparcie dla przedsiębiorców.

Pomagamy Państwu w sprawach z zakresu prawa pracy

Przygotowujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie i umowy o zakazie konkurencji. Przygotowujemy wypowiedzenia umów o pracę, wypowiedzenia zmieniające, porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę. Doradzamy w sprawach pracowniczych powstających przy przekształceniu lub połączeniu pracodawców i przejściach zakładu pracy. Wspieramy przedsiębiorców przy restrukturyzacji systemów nagród jubileuszowych oraz odpraw, pomocy prawnej dla pracowników.

Pomagamy:

 • opiekunkom, zatrudnionym za granicą – zwłaszcza w Niemczech lub w Austrii
 • pracownikom, zatrudnionym za granicą – zwłaszcza w Niemczech lub w Austrii
 • pracodawcom, zatrudniającym polskich pracowników za granicą
 • obcokrajowcom, zamierzającym rozpocząć pracę w Polsce.

Reprezentujemy

pracodawców i pracowników w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, nawiązania, rozwiązania stosunku pracy i odszkodowania, zapłaty wynagrodzenia.
Prowadzimy sprawy o zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie w przypadku mobbingu i dyskryminacji.

Przygotowujemy

regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie i umowy o zakazie konkurencji, wypowiedzenia umów o pracę, wypowiedzenia zmieniające, porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę.

Doradzamy

w sprawach pracowniczych, w tym powstających przy przekształceniu lub połączeniu pracodawców i przejściach zakładu pracy.

Przykładowe sprawy:

 • dochodzenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych za granicą, zwłaszcza w Niemczech i Austrii
 • dochodzenie należności opiekunek zatrudnionych za granicą, zwłaszcza w Niemczech i Austrii
 • dochodzenie należności od agencji pracy tymczasowej
 • tworzenie regulaminu wynagradzania dla drogerii z siecią sklepów na terenie całej Polski
 • przygotowywanie systemów wynagrodzeń prowizyjnych dla przedstawicieli handlowych spółki produkującej zabawki dla dzieci
 • bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych pracowników magazynu drogerii
 • bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych dla spółki sprzedającej aparaturę do badań laboratoryjnych
 • prowadzenie sporów sądowych w imieniu pracodawców m. in. o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę, w sprawach wypadków przy pracy, w drodze do pracy, o odszkodowanie za naruszenie zakazu konkurencji, za naruszenie tajemnicy handlowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, o korzystanie z pojazdów w celach nie związanych z wykonywaniem pracy, o rozliczanie czasu pracy, o manko.

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną

spółek, spółdzielni oraz podmiotów prowadzonych w innej formie prawnej – na przykład wspólnot mieszkaniowych. W zależności od charakteru spraw, wspieramy Państwa kompetencją całego zespołu kancelarii w zagadnieniach, których pojedynczy prawnicy wewnętrzni nie są w stanie rozwiązać w trakcie codziennej pracy. W naszym gronie są prawnicy posiadający zarówno wieloletnie doświadczenie w wewnętrznej obsłudze prawnej firm jak i prawnicy współpracujący z Państwem jako prawnicy zewnętrzni, w specjalistycznych dziedzinach prawa – na przykład prawa spółek, prawa spółdzielczego, prawa autorskiego, arbitrażu, prawa umów, prawa międzynarodowego obrotu prawnego.

Przygotowujemy przedsiębiorstwo do spełniania wymagań RODO.

Proponowane czynności Kancelarii obejmują następujące etapy:

Etap I. Identyfikacja wymagań prawnych z RODO w zakresie adekwatnym do procesów i zakresu działalności przedsiębiorstwa.

Etap II. Ocena aktualnych rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwie pod kątem zgodności z RODO oraz identyfikacja potrzeb adekwatnie do procesów i zakresu działalności przedsiębiorstwa  audyt  lista kontrolna.

Audyt funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z RODO obejmuje:

faza 1. Ocenę zgodności dokumentacji z wymaganiami prawnymi z RODO,  weryfikację klauzul, zgód, podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych.

faza 2. Ocenę wypełniania wymagań prawnych z RODO w działalności przedsiębiorstwa.

faza 3. Przygotowanie raportu z audytu zawierającego informacje nt.:

 • konieczności uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych;
 • niezgodności z RODO w dokumentacji  opracowanie rejestru naruszeń;
 • niezgodności z RODO w działaniu  opracowanie rejestru naruszeń;
 • potencjału doskonalenia  zapisu działań, które mogą poprawić skuteczność systemu.

Etap III. Przeprowadzenie czynności wdrożeniowych i dostosowawczych w przedsiębiorstwie pod kątem RODO w celu zmniejszenia ryzyka negatywnych skutków kontroli Organu Nadzorczego.

Przeprowadzenie szkolenia zespołu pracowników pod kątem nowych obowiązków wynikających z RODO.

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków