Zespół

Lucyna Wójtowicz

Radca prawny

 • ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – praca magisterska na temat papierów wartościowych – weksel.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie administracyjnym, finansach publicznych, prawie budowlanym, prawie spółdzielczym – zwłaszcza spółdzielni mieszkaniowych, prawie ochrony zdrowia.

Jest audytorem, doradcą, trenerem i wykładowcą dla specjalistycznych szkoleń zamkniętych i otwartych w obszarze:

 • prawa zamówień publicznych
 • prawa budowlanego
 • prawa własności lokali
 • kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawa realizacji inwestycji budowlanych
 • prawa spółdzielczego
 • ochrony zdrowia
 • kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów
  publicznych
 • finansów publicznych

Współpracuje z firmami szkoleniowymi w całej Polsce (Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Warszawa, Opole, Częstochowa, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Szczecin).

Ukończyła studia podyplomowe:

 • nadzoru, kontroli i audytu w administracji publicznej – w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • zarządzania sferą usług medycznych – w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.


Posiada szczególne uprawnienia
w zakresie nadzoru jednostek publicznych.:

 • uprawnienia Ministra Finansów do prowadzenia audytu wewnętrznego (od 2004 roku)
 • międzynarodowe uprawnienia w zakresie zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych – Certified Fraud Examiner (CFE)
 • certyfikat dyplomowanego audytora wewnętrznego PIKW II stopnia
 • zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych.

Doświadczenie gospodarcze i korporacyjne:

 • arbiter Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004-2007
 • członek rady nadzorczej spółki komunalnej z zakresu poręczeń kredytowych w Nowym Sączu w latach 2005-2006
 • członek rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej w Krakowie dwóch kadencji – 2011-2013 (I kadencja) i 2014-2017 – (II kadencja)
 • członek rady nadzorczej spółki medycznej w Niepołomicach w latach 2015-2017.

Prowadziła kontrole i audyty wewnętrzne i zewnętrzne, również w zakresie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (ZPORR, MRPO, POIiŚ, POKL) oraz doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych (od 2000 roku) w tym m.in. dla:

 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie,
 • Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Witkowicach-Krakowie,
 • Starostwa Powiatowego w Limanowej,
 • Starostwa Powiatowego w Bochni,
 • Starostwa Powiatowego w Zakopanem,
 • Szpitala Powiatowego w Bochni,
 • Miasta i Gminy Koszyce,
 • Gminy i Miasta Miechów,
 • Gminy Bochnia,
 • Gminy Zielonki,
 • Gminy Czarna,
 • Gminy Dębno,
 • Gminy Iwanowice,
 • Szkoły podstawowe publiczne w Iwanowicach,
 • Szkoły Niepubliczne w Krakowie,
 • SPG ZOZ w Bochni,
 • GOPS w Bochni,
 • Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Wodociągi Niepołomice
 • MPGK sp. z o. o. w Gorlicach.

Niektóre publikacje:

Obniżenie kosztów pracy nabiera istotnego znaczenia zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego. Jednym ze sposobów jest tzw. samozatrudnienie pracowników;

Likwidacja działalności gospodarczej podczas kryzysu. – Prawnik dla firmy, dodatek do The Wall Street Journal w Dzienniku z dnia 28 kwietnia 2009 rok;

Możliwość podważenia wywłaszczenia dokonanego na podstawie dekretu z 08. marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, marzec 2009.