Zespół

Marcin Milewski

Radca Prawny

 • ukończył z wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa

 • gospodarczego
 • lotniczego
 • cywilnego
 • handlowego

 

W Kancelarii:

 • wspiera bieżącą pomoc prawną
 • prowadzi bieżącą obsługę prawną niemieckich i austriackich spółek windykacyjnych
 • doradza spółkom prawa handlowego w bieżącej działalności gospodarczej
 • doradza w przygotowywaniu i opiniowaniu umów
 • przygotowuje opinie prawne

Język: angielski (niemiecki komunikatywnie)

Reprezentował:

 • niemieckie, austriackie i węgierskie spółki windykacyjne w postępowaniach pozasądowych, sądowych i egzekucyjnych, w zakresie dotyczącym umów sprzedaży, dostawy, factoringu oraz umów o roboty budowlane
 • klientów indywidualnych, polskich i niemieckich w sprawach spadkowych

 

między innymi w sprawach:

 • o odzyskanie nieruchomości porzuconych skutkiem prześladowania przez Niemcy Hitlerowskie
 • o odszkodowanie za opóźnione bądź odwołane loty, w tym przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
 • rozliczeń między wspólnikami spółek handlowych
 • członków zarządów o odszkodowanie za niezgłoszenie upadłości, uchylenie uchwał zgromadzenia wspólników, stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników
 • członków zarządów o wpis do rejestru handlowego

Wyróżnienia

wyróżnienie Dziekanów Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie za uzyskanie bardzo dobrych wyników w toku aplikacji